Mogelijke gevolgen voor examen Sociale Hygiëne door verbod op rookruimtes
21-jan-2019 0:00

Mogelijke gevolgen voor examen Sociale Hygiëne door verbod op rookruimtes

Het gerechtshof in Den Haag heeft bepaald dat een rookruimte in een horeca-inrichting onrechtmatig is. In het hoger beroep dat is aangespannen door Clean Air Nederland (CAN) tegen de Nederlandse Staat, is bepaald dat iedereen het recht heeft om een horecagelegenheid te betreden zonder het risico te lopen om in aanraking te komen met rook. De rookruimte, in de wet benoemd als uitzondering, is daarmee verboden. Klik hier voor een uitgebreide toelichting op de uitspraak.

 

Gevolgen voor het examen SVH Sociale Hygiëne
Zolang de uitkomst van de uitspraak niet vast staat, wordt het examen SVH Sociale Hygiëne niet aangepast. De Staat heeft gedurende een termijn van 3 maanden de tijd om tegen de uitspraak in cassatie te gaan. In overleg met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft SVH besloten gedurende de termijn waarbinnen de Staat in cassatie kan gaan, geen aanpassingen door te voeren in het examen SVH Sociale Hygiëne. Wanneer de Staat niet in cassatie gaat, zullen de eindtermen SVH Sociale Hygiëne en het examen SVH Sociale Hygiëne direct worden aangepast waarbij onderdelen over rookruimtes geschrapt zullen worden.