Fraude bij het examen
10-jun-2019 12:34

Fraude bij het examen

Mijn Sociale Hygiëne vindt aandacht voor fraude erg belangrijk. Dat aandacht voor fraude van belang is, is afgelopen maand weer bewezen. Er zijn namelijk meerdere gevallen van fraude voorgekomen. Als voorbeeld ging het in één geval om identiteitsfraude en een andere geval ging het om het gebruik van een mini-camera.

 

Mail deze pagina   

Fraude bij het examen

Mijn Sociale Hygiëne vindt aandacht voor fraude erg belangrijk. Dat aandacht voor fraude van belang is, is afgelopen maand weer bewezen. Er zijn namelijk meerdere gevallen van fraude voorgekomen. Als voorbeeld ging het in één geval om identiteitsfraude en een andere geval ging het om het gebruik van een mini-camera.

Goed omgaan met fraude is belangrijk voor Mijn Sociale Hygiëne. Op onze toetslocaties zorgen we ervoor dat de kansen op fraude en examendiefstal minimaal zijn. Om de oplettendheid van onze toezichthouders te waarborgen stellen wij strenge eisen aan onze toezichthouders. Ze worden geïnformeerd over mogelijke soorten fraude, het voorkomen van fraude, ons fraudeprotocol en hoe zij moeten handelen bij (vermoedens van) fraude.
Er wordt door onze toezichthouders scherp op fraude gelet. Als er een verdacht voorval plaatsvindt, wordt contact opgenomen met het hoofdkantoor van COEL en wordt bewijsmateriaal verzameld. Ook de SVH wordt op de hoogte gebracht van het voorval. Als er sprake is van fraude kunnen de volgende sancties worden opgelegd:

  • ongeldig verklaren van het examen;
  • geen toegang tot toekomstige examens;
  • account blokkeren.

In geval van identiteitsfraude, diefstal, afpersing of omkoping wordt er aangifte gedaan bij de politie.

 
Fraude bij het examen

Het is uiteraard niet de bedoeling dat iemand door fraude slaagt en een certificaat behaald. Aangezien dergelijke fraudegevallen helaas ook bij Mijn Sociale Hygiëne kunnen voorkomen, zij we hier extra alert op.